User Tools

Site Tools


074430-c-n-n-ng-la-gi

Cần Nông
Địa lý
Diện tích 23,38 km²[1]
Dân số (2007)  
 Tổng cộng 1652 người[1]
 Mật độ 71 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Cao Bằng
Huyện Thông Nông
Thành lập 2007[2]
Mã hành chính 01367[1]

Cần Nông là một xã thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Cần Nông có diện tích 23,38 km², dân số năm 2007 là 1652 người,[1] mật độ dân số đạt 71 người/km².

Xã có vị trí:

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Cần Nông được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.338 ha diện tích tự nhiên và 1.652 người của xã Cần Yên.[2]

Xã Cần Nông có 15 xóm: Bó Thẩu, Khau Dựa, Lũng Rì, Nà Ca, Nà Én, Nà Cuổn, Nà Rài, Nà Rào, Lũng Suốn, Nặm Đông, Nặm Dựa, Ngườm Quốc, Phia Rạc, Phiêng Phán, Thua Bó

Trên địa bàn xã Cần Nông có thung lũng Rì, núi Nà Tềnh, núi Nặm Hùm thuộc dãy núi Nặm Hùm, núi Nong Ti Ai và lũng Suốn. Các suối chảy trên địa bàn xã Cần Nông là suối Khau Dựa, suối Khuổi Sói, suối Nặm Đông, suối Ngườm Quốc.

074430-c-n-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)