User Tools

Site Tools


074330-gi-i-somerset-maugham-la-gi

Giải Somerset Maugham là một giải thưởng văn học của Anh, do "Hội tác giả" (Society of Authors) trao hàng năm vào tháng 5, cho các nhà văn trẻ dưới 35 tuổi có sách xuất bản trong năm trước được đánh giá là hay nhất.

Giải được nhà văn William Somerset Maugham lập ra năm 1947, vì thế giải mang tên ông. Số tiền thưởng tổng cộng hàng năm là 12.000 bảng Anh[1], dùng đài thọ chuyến du lịch nước ngoài cho người đoạt giải.

Từ năm 1964, có thể chọn nhiều tác giả đoạt giải trong cùng năm. Năm 1975 không trao giải.

Tới nay đã có 2 trường hợp mà 2 cha con cùng đoạt giải: Kingsley Amis (đoạt giải 1955) là cha của Martin Amis (đoạt giải 1974), và Nigel Kneale (đoạt giải 1950) là cha của Matthew Kneale (đoạt giải 1988).

074330-gi-i-somerset-maugham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)