User Tools

Site Tools


073230-b-nh-d-ng-h-a-an-la-gi

Bình Dương là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Bình Dương có diện tích 33,16 km², dân số năm 1999 là 1.393 người.[1], mật độ dân cư đạt 42 người/km².

Xã Bình Dương được chia thành các xóm: Bó Mỵ, Khuổi Rỳ-Roỏng Bó, Khuổi Lầy, Nà Niển, Nà Phung, Nà Vường, Nà Hoan, Thin Tẳng.

Trên địa bàn xã Bình Dương có núi Là Nìn. Xã có sông Hiến chảy qua khu vực phía nam. Điểm du lịch Khuổi Lái dược xây dựng trên địa phận của xã

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
073230-b-nh-d-ng-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)