User Tools

Site Tools


072430-b-ch-ng-h-a-an-la-gi

Bạch Đằng là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Bạch Đằng có diện tích 59,62 km², dân số năm 1999 là 2.150 người.[1], mật độ dân cư đạt 36,1 người/km².

Xã Bạch Đằng được chia thành các xóm: Đầu Cầu Vò Chàng, Bốc Thượng 1, Bốc Thượng 2+3, Khuổi Kép, Nà Roác 1, Nà Roác 2, Nà Roác 3, Nà Tủ, Pác Nà, Phiêng Lừa, Bản Sẳng, Nà Luông.

Xã Bạch Đằng có tuyến quốc lộ 3 và tỉnh lộ 209 chạy qua địa bàn với đèo Tài Hồ Sìn. Các nguồn nước mặt tại Bạch Đằng bao gồm sông Hiến, suối Nà Ngòa và hồ Khuổi Lái. Một số ngọn núi trên địa bàn xã là Khuổi Bao, Khau Mười, Khau Lá, Khau Câu, Khau Quân, Ngảm Hoài, Phia Đim, Phia Hu.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
072430-b-ch-ng-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)