User Tools

Site Tools


072230-lustenau-la-gi

Lustenau là một thị xã và khu tự quản bang Áo Vorarlberg, trong huyện Dornbirn. Nó nằm bên sông Rhine, tạo thành biên giới với Thụy Sĩ. Lustenau là thành thị lớn thứ tư của Vorarlberg về dân cư (20 806 người ngu trong năm 2004).

Lustenau có một lịch sử lâu dài và thành công trong thể thao. Hai câu lạc bộ bóng đá của thị xã là SC Áo Lustenau và FC Lustenau chơi trong các giải đấu bóng đá của Áo. Girardelli Marc vận động viên nổi tiếng và thành công được sinh ra trong Lustenau và Lustenau băng khúc côn cầu đội, EHC Lustenau là một phần của Liên đoàn Quốc gia Áo. Thị xã từng là một trung tâm lớn của ngành công nghiệp thêu trong quá khứ và bây giờ là một trung tâm cho ngành công nghiệp công nghệ mới.


Bản mẫu:Vorarlberg-geo-stub

072230-lustenau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)