User Tools

Site Tools


072130--8107-1995-br4-la-gi


(8107) 1995 BR4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 31 tháng 1 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
072130--8107-1995-br4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)