User Tools

Site Tools


071730--90862-1996-km1-la-gi


(90862) 1996 KM1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught và Jack B. Child ở Macquarie, Lãnh thổ Thủ đô Úc, Australia, ngày 22 tháng 5 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 90001–91000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
071730--90862-1996-km1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)