User Tools

Site Tools


071530-ng-l-o-h-a-an-la-gi

Ngũ Lão là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Ngũ Lão có diện tích 95,4 km², dân số năm 1999 là 4.869 người.[1], mật độ dân cư đạt 74,6 người/km².

Xã Ngũ Lão được chia thành các xóm: Bó Pheo, Bản Gủn, Khuổi Hân, Khuổi Hoi, Khuổi Khoán, Khuổi Lừa, Khuổi Quân, Lũng Gà, Lũng Luông, Bản Máp, Nà Mấn, Nà Tú, Pác Bó, Bản Phiấy, Lũng Nặm.

Trên địa bàn xã Ngũ Lão có một số ngọn núi như Kéo Tắt, Lũng Chính, Sam Tầng, Thăng Kiều, Vò Điểm, Xá Lủa. Ngũ Lão có tuyến quốc lộ 3 chạy khu vực gần ranh giới đông nam.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
071530-ng-l-o-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)