User Tools

Site Tools


071430-s-n-l-la-gi

Sơn Lộ là một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Hưng Thịnh, xã Huy Giáp
  • Đông giáp xã Đình Phùng
  • Nam giáp xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
  • Tây giáp xã Sơn Lập của huyện Bảo Lạc, xã Thái Sơn của huyện Bảo Lâm

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Sơn Lập được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 4,369 ha diện tích tự nhiên và 2.014 người của xã Sơn Lộ. Xã Sơn Lộ lúc đó còn lại 5,355 ha diện tích tự nhiên và 2,559 người[1]

Xã Sơn Lộ gồm 9 xóm: Dẩn Tờ, Bản Khiếu, Bản Khuông, Khau Cà, Phiêng Lẹng, Pù Mồ, Bản Riềng, Nà Khuổi, Bản Tuồng

Trên địa bàn xã Sơn Lộ có các ngọn núi chính là Bó Cỏi, khau Cà, Còi Chí, Đông Xoét, Lũng Thơm, Nà Chấn, Pù Mồ, Sưm Ngần, Tát Riềng. Các nguồn nước chảy trên địa bàn xã là khuổi Khuông, suối Lũng Thơm, khuổi Tuồng.

071430-s-n-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)