User Tools

Site Tools


071330-ocyphaps-lophotes-la-gi

Pigeon-Crested.jpg

Bồ câu mào (danh pháp khoa học: Ocyphaps lophotes) là một loài chim phân bố rộng khắp lục địa Australia ngoại trừ khu vực nhiệt đới viễn bắc. Nó là loài duy nhất trong chi Ocyphaps. Chỉ có hai loài bồ câu Úc có mào dựng đứng là bồ câu mào và bồ câu Spinifex, trong đó bồ câu mào là loài lớn hơn. Con trưởng thành có thân dài từ 30–34 cm.

  • Pizzey and Knight, "Field Guide to the Birds of Australia", Angus & Robertson, ISBN 0-207-19691-5
  • Trounsen and Trounsen, "Australian Birds: A Concise Photographic Field Guide, Cameron House. ISBN 1-875999-47-7.
071330-ocyphaps-lophotes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)