User Tools

Site Tools


070830--39636-1995-bq2-la-gi


(39636) 1995 BQ2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 29 tháng 1 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 39001–40000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
070830--39636-1995-bq2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)