User Tools

Site Tools


070130--30969-1995-bp2-la-gi


(30969) 1995 BP2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 29 tháng 1 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 30001–31000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
070130--30969-1995-bp2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)