User Tools

Site Tools


069930--129609-1997-yo16-la-gi


(129609) 1997 YO16 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 31 tháng 12 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 129001–130000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
069930--129609-1997-yo16-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)