User Tools

Site Tools


069830--10903-1997-wa30-la-gi


(10903) 1997 WA30 là một tiểu hành tinh vành đai chính.[1] Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 24 tháng 11 năm 1997.[2]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
  2. ^ Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)-(15000)
069830--10903-1997-wa30-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)