User Tools

Site Tools


069530--52440-1994-qn-la-gi

(52440) 1994 QN là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 26 tháng 8 năm 1994.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 52001–53000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
069530--52440-1994-qn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)