User Tools

Site Tools


069330--55877-1997-vz6-la-gi


(55877) 1997 VZ6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 4 tháng 11 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 55001–56000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
069330--55877-1997-vz6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)