User Tools

Site Tools


067730--58676-1997-yn16-la-gi


(58676) 1997 YN16 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 31 tháng 12 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 58001–59000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
067730--58676-1997-yn16-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)