User Tools

Site Tools


067630--190315-1997-vy4-la-gi


(190315) 1997 VY4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 5 tháng 11 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 190001–191000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
067630--190315-1997-vy4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)