User Tools

Site Tools


067430--79220-1994-po1-la-gi


(79220) 1994 PO1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 12 tháng 8 năm 1994.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 79001–80000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
067430--79220-1994-po1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)