User Tools

Site Tools


066630-th-n-gi-p-la-gi

Thân Giáp là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đức Hồng, xã Cao Thăng
  • Đông giáp xã Kim Loan của huyện Hạ Lang
  • Nam giáp xã Kim Loan, xã Đoài Côn
  • Tây giáp xã Đoài Côn, xã Thông Hòe

Xã Thân Giáp có diện tích 21,81 km², dân số năm 1999 là 1.610 người.[1], mật độ dân cư đạt 73,8 người/km².

Xã Thân Giáp được chia thành 9 xóm: Bản Coỏng, Ngườm Giang, Thua Khuông, Nà Răn, Sộc Chăng, Thông Lộc, Bản Mang, Phò Chang, Đồng Tâm.

Trên địa bàn Thân Giáp có núi Pài Cải. Sông Bắc Vọng chảy dọc theo địa bàn xã với hướng tây bắc-đông nam.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
066630-th-n-gi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)