User Tools

Site Tools


066530--7036-1995-bh3-la-gi


(7036) 1995 BH3 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama Prefecture, Nhật Bản, ngày 29 tháng 1 năm 1995.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
066530--7036-1995-bh3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)