User Tools

Site Tools


065530--33107-1997-yl16-la-gi


(33107) 1997 YL16 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 31 tháng 12 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 33001–34000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
065530--33107-1997-yl16-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)