User Tools

Site Tools


065230-cao-th-ng-la-gi

Cao Thăng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cảnh Tiên, xã Đình Minh, xã Phong Châu.
  • Đông giáp xã Phong Châu.
  • Đông Nam giáp hai xã Đức Quang và Kim Loan của huyện Hạ Lang.
  • Nam giáp xã Thân Giáp.
  • Tây giáp xã Đức Hồng.

Xã Cao Thăng có diện tích 29,02 km², dân số năm 1999 là 3.406 người.[1], mật độ dân cư đạt 117,4 người/km².

Xã Cao Thăng được chia thành các xóm: Bo Lành, Bo Mạ, Co Rược-Bản Vạng, Đông Xâu-Phia Mạ, Đoỏng Rin, Bản Hâu, Lũng Nọi-Pác Ra, Lũng Gùng, Bản Luông-Bản Tẩư, Na Chi, Pác Bo, Pác Lung, Phò Đon, Pác Thoòng-Khưa Rao, Phia Tốm, Phò Gáp-Phia Ná.

Trên địa bàn Cao Thăng có một số ngọn núi như Khan Pung, Nà Gà, Phia Đan, Phò Chiêu.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
065230-cao-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)