User Tools

Site Tools


065130--20111-1995-so5-la-gi


(20111) 1995 SO5 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 9 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
065130--20111-1995-so5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)