User Tools

Site Tools


064730-chu-trinh-la-gi

Chu Trinh hay Châu Trinh là một xã của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Chu Trinh có diện tích 27,37 km², dân số năm 1999 là 1.934 người.[1], mật độ dân cư đạt 70,7 người/km². Xã Chu Trinh được chuyển từ huyện Hòa An về thành phố Cao Bằng vào tháng 11 năm 2010.[4]

Xã Chu Trinh được chia thành các xóm: Bó Giới, Cốc Gằng, Khuổi Sảo, Lũng Nà, Nà Chang, Nà Dìa, Nà Chang, Nà Sảo, Nà Tâu, Bản Nứn.

Trên địa bàn xã Chu Trinh có núi Đông Đan và Khau Tén. Quốc lộ 4A chạy qua địa bàn xã. Sông Bằng tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông bắc của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Quyết định số 42/NQ-CP
064730-chu-trinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)