User Tools

Site Tools


064630--o-c-b-nh-xuy-n-la-gi

Đạo Đức là một xã thuộc huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Xã nằm ở phía Đông Nam huyện Bình Xuyên giáp thị xã Phúc Yên và huyện Mê Linh. Xã có địa hình tương đối bằng phẳng và có sông Cà Lồ chảy qua. Xã Đạo Đức gồm chính là 3 thôn chính: Thôn Mộ Đạo, thôn Bảo Đức, thôn Yên Lỗ. Ngoài ra chủ yếu là cánh đồng và đầm xen giữa giữa các thôn. Điều kiện thuận lợi đó là giáp với thị xã Phúc Yên và huyện Mê Linh đều là nhưng vùng có kinh tế phát triển. Khó khăn lớn nhất đó là sự ô nhiễm môi trường ngày nặng nề do phát triển công nghiệp không hợp lý gây nên. B­ước sang thế kỷ 21 xã tiếp nhận sự phát triển mới đó là khu công nghiệp Bình Xuyên một khu công nghiệp lớn của tỉnh được xây dựng.

064630--o-c-b-nh-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)