User Tools

Site Tools


063130--o-i-c-n-la-gi

Đoài Côn là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đoài Côn có diện tích 18,08 km², dân số năm 1999 là 1.792 người.[1], mật độ dân cư đạt 99,1 người/km².

Xã Đoài Côn được chia thành các xóm: Sộc Hoắc, Lũng Lo, Bản Lũng, Nà Quang, Pác Thàn, Pò Gài, Tắp Ná, Lũng Rì-Lũng Luông

Trên địa bàn Đoài Côn có một số ngọn núi như Pác Mác, Sa Ven, Sảng Cao. Xã thuộc lưu vực của sông Bắc Vọng.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
063130--o-i-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)