User Tools

Site Tools


062030--52533-1996-tj10-la-gi


(52533) 1996 TJ10 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 9 tháng 10 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 52001–53000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
062030--52533-1996-tj10-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)