User Tools

Site Tools


061930--c-h-ng-la-gi

Đức Hồng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cảnh Tiên.
  • Đông giáp xã Cao Thăng.
  • Nam giáp hai xã Thân Giáp, xã Thông Hòe.
  • Tây giáp xã Trung Phúc.

Xã Đức Hồng có diện tích 20,14 km², dân số năm 1999 là 3.032 người.[1], mật độ dân cư đạt 150,5 người/km².

Xã Đức Hồng được chia thành 12 xóm: Cổ Phương I, Cổ Phương II, Lũng Nà, Nà Thia, Nà Khiêu, Nà Rầy I, Nà Rầy II, Nà Ngườm, Đầu Cầu, Sộc Khâm I, Sộc Khâm II, Lũng Túng.

Trên địa bàn Đức Hồng có một số ngọn núi như Lũng Diên, Lũng Mò, Pác Hoang, Pác Nà, Phia Đeng. Tỉnh lộ 206 chạy dọc đìa bàn xã theo chiều bắc-nam.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
061930--c-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)