User Tools

Site Tools


060930--8917-1996-eu2-la-gi


(8917) 1996 EU2 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính, có đường kính khoảng 34,34 kilômét (21,34 mi). Nó được phát hiện bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở trạm Xinglong ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 9 tháng 3 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
060930--8917-1996-eu2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)