User Tools

Site Tools


059530--31017-1996-eh2-la-gi


(31017) 1996 EH2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 15 tháng 3 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 31001–32000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
059530--31017-1996-eh2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)