User Tools

Site Tools


059430-phalangeriformes-la-gi

Phalangeriformes là một phân bộ thú có túi bao gồm khoảng 70 loài có kích thước nhỏ đến trung bình, sống trên cây bản địa của Úc, New Guinea, và Sulawesi (và được du nhập vào New Zealand và Trung Quốc).

Các loài trong phân bộ này có đuôi dài. Con có kích thước nhỏ nhất là Little Pygmy Possum, con trưởng thành có chiều dài 70mm và nặng 10g. Con lớn nhất là Bear Cuscus, có thể hơn 7 kg. Possums sống chủ yếu vào ban đêm và phần lớn thời gian sống trên cây. Nhiều loài sống trong môi trường có thảm thực vật, và một số ít loài thích hợp với môi trường đô thị. Chúng gồm các loài ăn nhiều thức ăn khác nhau như cỏ hoặc ăn tạp (thường là Brushtail) đến các loài ăn chủ yếu là bạch đàn (Greater Glider), insectivores (Mountain Pygmy Possum) và ăn mật hoa (Honey Possum).

Ringtail Possum trong khu đôi thị vào ban đêm

Khoảng 2/3 các loài thú có túi Úc thuộc bộ Hai răng cửa, bộ này được chia thành 3 phân bộ: Vombatiformes (wombat và koala, tổng cộng có 4 loài); phân bộ lớn và đa dạng là Phalangeriformes (possums và glider) và Macropodiformes (kangaroo, potoroo, wallabies và musky rat-kangaroo).[1]

 • Phân bộ Phalangeriformes: possums, gliders and allies
  • Liên họ Phalangeroidea
   • Họ Burramyidae: pygmy possums
   • Họ Phalangeridae: brushtail possums and cuscuses
    • Phân họ Ailuropinae
    • Phân họ Phalangerinae
     • Tông Phalangerini
      • Chi Phalanger
       • Phalanger alexandrae Flannery & Boeadi, 1995
       • Phalanger carmelitae (Thomas, 1898)
       • Phalanger gymnotis (Peters & Doria, 1875)
       • Phalanger intercastellanus (Thomas, 1895)
       • Phalanger lullulae (Thomas, 1896)
       • Phalanger matabiru Flannery & Boeadi, 1995
       • Phalanger matanim (Flannery, 1987)
       • Phalanger mimicus Thomas, 1922
       • Phalanger orientalis (Pallas, 1766)
       • Phalanger ornatus (Gray, 1860)
       • Phalanger rothschildi (Thomas, 1898)
       • Phalanger sericeus (Thomas, 1907)
       • Phalanger vestitus (Milne-Edwards, 1877)
      • Chi Spilocuscus
     • Tông Trichosurini
  • Liên họ Petauroidea
 • Possums and Gliders — Australia Zoo
 • Australian Possums
 • Urban Possums — ABC (Science), Australian Broadcasting Corporation
 • Ruedas, L.A. & Morales, J.C. 2005. Evolutionary relationships among genera of Phalangeridae (Metatheria: Diprotodontia) inferred from mitochondrial data. Journal of Mammalogy 86(2):353-365.

Bản mẫu:Diprotodontia

059430-phalangeriformes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)