User Tools

Site Tools


059330-trung-ph-c-la-gi

Trung Phúc là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Trung Phúc có diện tích 31,59 km², dân số năm 1999 là 3.267 người.[1], mật độ dân cư đạt 103,4 người/km².

Xã Trung Phúc được chia thành 23 xóm: Cốc Phay, Tân Lập, Bản Gằn-Pác Mác, Nưa Chang, Hào Phò, Kéo Hin, Pác Riêng, Đồng Tâm, Tục Lũng, Nà Gàng, Pác Riêng, Nà Phò, Nà Luộc, Phia Phảng, Phò Phước, Pác Loan, Tân Chung.

Trên địa bàn Trung Phúc có một số ngọn núi như Gốc Bưởi, Lũng Sao, Ngườm Phan, Pác Khản và đèo Keng Ma. Xã Trung Phúc có mỏ Măng Gan ở phía tây, có hang Ngườm Hoài và hang Ngườm Mạ và có sông Bắc Vọng chảy trên địa bàn.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
059330-trung-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)