User Tools

Site Tools


059230--69401-1995-qv3-la-gi


(69401) 1995 QV3 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 26 tháng 8 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 69001–70000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
059230--69401-1995-qv3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)