User Tools

Site Tools


056930-h-ng-o-b-o-l-c-la-gi

Hưng Đạo là một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Kim Cúc, xã Phan Thanh
  • Đông giáp xã Huy Giáp
  • Nam giáp xã Huy Giáp, xã Hưng Thịnh
  • Tây giáp xã Hưng Thịnh

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Hưng Đạo thuộc huyện Bảo Lạc trên cơ sở điều chỉnh 4.424 ha diện tích tự nhiên và 2.270 người của xã Hưng Đạo. Vào thời điểm đó, xã Hưng Đạo còn lại 3.540 ha diện tích tự nhiên và 2.861 người.[1]

Xã Hưng Đạo gồm 9 xóm: Cốc Ngòa, Khau Pa, Nà Chào, Nà Tồng, Nặm Đúng, Nặm Síu, Ngàm Vàng, Phiêng Nà, Khuổi Tặc.

Xã Hưng Đạo có quốc lộ 34 chạy qua địa bàn phía bắc. Trên địa bàn xã có núi Ngàm Vàng và núi Rảo Mửng. Các sông suối chảy trên địa bàn gồm: suối Bản Riền, khuổi (suối) Lắm, sông Neo, khuổi (suối) Rào và nậm (suối) Síu.

056930-h-ng-o-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)