User Tools

Site Tools


056430--nh-minh-la-gi

Đình Minh là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Khâm Thành
  • Đông giáp xã Phong Châu
  • Nam giáp hai xã Cao Thăng, xã Cảnh Tiên
  • Tây giáp xã Cảnh Tiên, thị trấn Trùng Khánh

Xã Đình Minh có diện tích 9,17 km², dân số năm 1999 là 1,371 người.[1], mật độ dân cư đạt 149,5 người/km².

Xã Đình Minh được chia thành các xóm: Bó Đa Khau Gát, Bình Lang, Bản Chang Thang Nà, Bản Đà, Khưa Khảo, Phia Sách Khưa Nâu.

Xã Đình Minh có tuyến tỉnh lộ 206 chạy dọc trên địa bàn theo chiều đông-tây. Xã Đình Minh có núi Phia Luông và thắng cảnh hang Ngườm Mạ.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
056430--nh-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)