User Tools

Site Tools


056330-h-ng-th-nh-b-o-l-c-la-gi

Hưng Thịnh là một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Kim Cúc, xã Hưng Đạo của huyện Bảo Lạc
  • Đông giáp xã Hưng Đạo, xã Huy Giáp của huyện Bảo Lạc
  • Nam giáp xã Sơn Lộ của huyện Bảo Lạc, xã Thái Sơn của huyện Bảo Lâm
  • Tây giáp xã Vĩnh Phong của huyện Bảo Lâm

Xã Hưng Thịnh được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2007 trên cơ sở điều chỉnh 4.424 ha diện tích tự nhiên và 2.270 người của xã Hưng Đạo. Vào thời điểm đó, xã Hưng Thịnh có 4.424 ha diện tích tự nhiên và 2.270 người.[1]

Xã Hưng Thịnh gồm 8 xóm: Chàng Hạ, Thượng A, Thượng B, Bản Cuốn, Khau Sú, Khuổi Mực, Phiêng Buống, Vằng Lình

Trên địa bàn xã Hưng Thịnh có các núi chính là Phù Hưng, Nậm Luông và Khâu Sa. Trên địa bàn xã có sông Neo và suối Chàng chảy qua.

056330-h-ng-th-nh-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)