User Tools

Site Tools


056130--14556-1997-vn1-la-gi


(14556) 1997 VN1 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 1 tháng 11 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
056130--14556-1997-vn1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)