User Tools

Site Tools


054430--19285-1996-cm9-la-gi


(19285) 1996 CM9 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 12 tháng 2 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
054430--19285-1996-cm9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)