User Tools

Site Tools


053930--15876-1996-vo38-la-gi

(15876) 1996 VO38
Khám phá
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Ngày khám phá 12 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15876
Tên thay thế 1998 BX45[1]
Danh mục tiểu hành tinh vành đai tiểu hành tinh
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên ngày 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 2.6669171 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.0318873 AU
Bán trục lớn 2.8494022 AU
Độ lệch tâm 0.0640433
Chu kỳ quỹ đạo 4.8099310 a (1756.8273 d)
Độ bất thường trung bình 116.28140°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.86194°
Kinh độ của điểm nút lên 134.6570°
Acgumen của cận điểm 176.4314°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8[1]

(15876) 1996 VO38 là một tiểu hành tinh vành đai chính từ vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 12 tháng 11 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  1. ^ a ă â b JPL Small-Body Database ngày (15876) 1996 VO38 Retrieved 2011-09-22
053930--15876-1996-vo38-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)