User Tools

Site Tools


052730-ch-vi-n-la-gi

Chí Viễn là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Chí Viễn có diện tích 44,52 km², dân số năm 1999 là 4.283 người.[1], mật độ dân cư đạt 96,2 người/km².

Xã Chí Viễn được chia thành 23 xóm: Đồng Tâm, Boong Trên, Boong Dưới, Chúc Bảo, Gò Ma, Đông Môn, Bản Háng, Bản Khấy, Nà Mu, Kéo Háng, Lũng Hoạt, Lũng Nội, Nà Tuy, Thanh Lâm, Đoỏng Đeng, Đông Long, Phia Đeng, Phia Móc, Pác Mác, Pò Tấu, Bản Ruộc, Bản Thay, Nà Sơn.

Xã Chí Viễn có tuyến tỉnh lộ 206 chạy dọc trên địa bàn theo chiều đông-tây. Xã có sông Quây Sơn, dòng sông chảy qua thác Bản Giốc nối tiếng. Do vậy, Chí Viễn nằm trên cửa ngõ để đến thắng cảnh du lịch này. Một số ngọn núi trên địa bàn xã là Phia Quán, Huyền Chinh, Đoỏng Thiên, Ngườm Pắp, Chiêu Rấc, Pò Mèo.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
052730-ch-vi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)