User Tools

Site Tools


052630--160019-1994-fe-la-gi

(160019) 1994 FE là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 19 tháng 3 năm 1994.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 160001–161000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
052630--160019-1994-fe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)