User Tools

Site Tools


051730-b-c-ph-la-gi

Bắc Phú
Địa lý
Dân số  
 Tổng cộng người
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
Mã hành chính 00403[1]

Bắc Phú là một xã thuộc huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có địa giới phía Bắc giáp xã Tân Hưng; phía Nam giáp 2 xã Việt Long và Xuân Giang; phía Tây giáp xã Tân Minh; phía Đông giáp huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.[2] Sông Cầu đi qua một phần phía Đông của xã. Xã có 4 thôn là Phú Tàng, Yên Tàng, Xuân Tàng, Mậu Tàng (Bắc Vọng).

  1. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  2. ^ Bản đồ hành chính Việt Nam
051730-b-c-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)