User Tools

Site Tools


051230-b-c-s-n-s-c-s-n-la-gi

Bắc Sơn, Sóc Sơn
Địa lý
Dân số  
 Tổng cộng người
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
Mã hành chính 00379[1]

Bắc Sơn là một xã thuộc huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có địa giới phía Nam giáp 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn và Minh Trí, phía Bắc, Tây Bắc và phía Đông giáp tỉnh Thái Nguyên; phía Tây Nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc.[2]

  1. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  2. ^ Bản đồ hành chính Việt Nam
051230-b-c-s-n-s-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)