User Tools

Site Tools


050230--nh-phong-la-gi

Đình Phong là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ngọc Khê và Trung Quốc
  • Đông giáp xã Chí Viễn
  • Nam giáp xã Chí Viễn, xã Phong Châu
  • Tây giáp xã Ngọc Khê

Xã Đình Phong có diện tích 34,57 km², dân số năm 1999 là 2.952 người.[1], mật độ dân cư đạt 85,4 người/km².

Xã Đình Phong được chia thành xóm: Bản Chang/Bản Giang, Chi Choi Đỏng Luông, Giộc Giao, Lũng Nậm, Bản Luông, Nà Sa, Nà Thoang, Pác Gọn, Ta Liêng Hát Pan, Ta Nang, Vườn Luông Ta Mấn, Nộc Cu, Bó Thốc, Giảng Gà.

Xã Đình Phong có tuyến tỉnh lộ 211 chạy qua một khu vực nhỏ ở phía tây. Một số ngọn núi trên địa bàn là núi Chông Mu, núi Phia Lạng, núi Ta Mấn. Dòng sông Quây Sơn, là sông có thác Bản Giốc, chảy qua địa bàn xã theo chiều tây bắc-đông nam. Trên dòng Quây Sơn chảy qua xã có nhà máy thủy điện nhỏ Thông Cót. Đình Phong có thắng cảnh đền Hoàng Lục.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
050230--nh-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)