User Tools

Site Tools


049830--16913-1998-ek9-la-gi


(16913) 1998 EK9 là một tiểu hành tinh vành đai chính, có đường kính khoảng 11,16 kilômét (6,93 mi). Nó được phát hiện qua chương trình tiểu hành tinh Beijing Schmidt CCD ở trạm Xinglong ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 11 tháng 3 năm 1998.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
049830--16913-1998-ek9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)