User Tools

Site Tools


049630-ng-c-chung-la-gi

Ngọc Chung là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Trung Quốc
  • Đông giáp xã Phong Nậm, xã Khâm Thành
  • Nam giáp xã Lăng Hiếu
  • Tây giáp xã Lăng Yên

Xã Ngọc Chung có diện tích 21,44 km², dân số năm 1999 là 929 người.[1], mật độ dân cư đạt 43,3 người/km²

Xã Ngọc Chung gồm 8 xóm: Giốc Vung, Giộc Khăm, Lũng Bắng, Lũng Chát, Lũng Chuông, Pác Quan, Cốc Chia, Pác Pó

Trên địa bàn xã Ngọc Chung có một số ngọn núi như Cô Chia, Khau Rung, Lũng Po, Lũng Bằng, Lũng Choát, Lũng Chuông, Lũng Tỳ, Lũng Quang, Lũng Chi, Nậm Thúm, Lũng Gà, Pài Làn. Trên địa bàn xã có dòng suối Cạn.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
049630-ng-c-chung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)