User Tools

Site Tools


048430--8899-1995-sx29-la-gi


(8899) 1995 SX29 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 9 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
048430--8899-1995-sx29-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)