User Tools

Site Tools


047930-minh-ph-s-c-s-n-la-gi

Minh Phú, Sóc Sơn
Địa lý
Dân số  
 Tổng cộng người
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
Mã hành chính 00397[1]

Minh Phú là một xã thuộc huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Minh Phú có diện tích đất tự nhiên ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là người.

Mục lục

  • 1 Địa giới hành chính
  • 2 Giao thông
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • phía Bắc giáp 2 xã Minh Trí và Nam Sơn;
  • phía Nam giáp 2 xã Hiền Ninh và Tân Dân;
  • phía Đông giáp 2 xã Hiền Ninh và Nam Sơn;
  • phía Tây giáp xã Minh Trí.[2]
  1. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  2. ^ Bản đồ hành chính Việt Nam
047930-minh-ph-s-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)