User Tools

Site Tools


047530--24815-1994-vq6-la-gi


(24815) 1994 VQ6 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 7 tháng 11 năm 1994.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 24001–25000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
047530--24815-1994-vq6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)